Կամավորական աշխատանքի մասնակցության հայտ

Կրթօջախների սաներին տրամադրվող զեղչերի համար նախատեսված դիմում-հայտ